WYWIAD – JAK ROZUMIENIE I KOMUNIKOWANIE POTRZEB WPŁYWA NA MOTYWACJĘ?

Wywiad, w którym opowiadam o tym, że motywowanie innych jest najefektywniejsze, gdy jest oparte na poznaniu potrzeb drugiego człowieka. A wszystko to w kontekście Non Violent Communication Marshalla Rosenberga.

NVC jest mi bliskie przede wszystkim dlatego, że łączy w sobie dwie perspektywy – perspektywę JA – czyli autentycznego wyrażania siebie, w sposób otwarty, prawdziwy i wprost oraz perspektywę TY – czyli szacunku i empatii dla drugiego człowieka, uwzględniania jego punktu widzenia, jego emocji i potrzeb.

Zapraszam do obejrzenia!